กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Office of Information, Chula Communication Center

อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2

โทร. 02-218-3364-5

โทรสาร : 02-215-4804

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.