cu 11224204 

แสดงความยินดีครบรอบ ๔๔ ปี หนังสือพิมพ์ The Nation

         เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกแก่คุณเทพชัย หย่อง กรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 44 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation


         ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล หัวหน้าข่าวสังคม – สิ่งแวดล้อม Nation TV และคุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ๒๐๑๗ (APrIGF 2017) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26– 29 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhappy001

แสดงความยินดีครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

          นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แก่ อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ การก่อตั้ง ๒๐ ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน


happy002

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ครบรอบ ๖๖ ปี

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณกาญจน์วดี โชควิทยานุกูล หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้การต้อนรับ คุณขนิษฐา จันทร์เจริญ ตัวแทนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๖ ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ