cu 369999

แสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

          ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร และทีมงานพร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ครบรอบ 16 ปี โดยมี คุณบรรยง อินทนา บรรณาธิการบริหารรับมอบกระเช้าดอกไม้ โอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่ คุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวการเมือง ความมั่นคง เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ เป็นอย่างดีเรื่อยมา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 31 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด


cu 23111

แสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

      วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ  และผู้แทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกแก่คุณเฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


 

  cu 11224204 

แสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation

         เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกแก่คุณเทพชัย หย่อง กรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 44 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation


         ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล หัวหน้าข่าวสังคม – สิ่งแวดล้อม Nation TV และคุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ๒๐๑๗ (APrIGF 2017) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26– 29 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhappy001

แสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

          นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แก่ อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ การก่อตั้ง 20 ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน


happy002

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ครบรอบ 66 ปี

        เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 คุณกาญจน์วดี โชควิทยานุกูล หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้การต้อนรับ คุณขนิษฐา จันทร์เจริญ ตัวแทนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ